Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

การสอบและประชุม
วันที่เปิดรับสมัคร
Holistic Diabetes Management and DSMES 1/2567 (onsite)13-17 พฤษภาคม 2567
DSMES workshop- practice and application (onsite)22-23 สิงหาคม 2567
หลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน (onsite)9-11 กันยายน 2567
Short course ครั้งที่ 2 (online)20 กันยายน 2567
Holistic Diabetes Management and DSMES 2/2567 (online)8-12 กรกฎาคม 2567
สอบ Certified Diabetes Educator5 ตุลาคม 2567
2-3 พฤศจิกายน 2567
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประกวดผลงาน diabetes educator19-20 ธันวาคม 2567