Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

หลักสูตรอบรม
วันที่อบรม
หลักสูตร Holistic Diabetes Management ครั้งที่ 1/256622-26 พ.ค. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการ DSMES : From Theory to Practice 3-4 ก.ค. 2566
อบรมหลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน19-21 ก.ค. 2566
การอบรมระยะสั้น “Diabetes and sleep” 2566 ครั้งที่ 2/256618 ส.ค. 2566
หลักสูตร Holistic Diabetes Management ครั้งที่ 2/256611-15 ก.ย. 2566
การสอบ
วันที่เปิดรับสมัคร
สอบ Certified Diabetes Educator สำหรับบุคลากรทางการแพทย์วันนี้ – 30 ก.ย. 2566