การสมัครสมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เป็นเบาหวาน

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในเบื้องต้น

  • ได้รับจดหมายข่าว “แสงเทียน” ปีละ 4 ฉบับ
  • ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคม
  • ได้รับสิทธิ์เข้าประชุมและอบรมทางวิชาการในอัตราพิเศษ
  • ได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้าประชุมและอบรมทางวิชาการเป็นลำดับต้นๆ

อัตราค่าสมัครสมาชิก

สมาชิกตลอดชีพ ในอัตราท่านละ 1,500 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

  • ชำระเป็นเงินสด
  • โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) เลขที่ 096-228242-1 และ ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-mail : thaide1998@yahoo.co.th

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินมาที่

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2348-7070 โทรสาร : 0-2348-7070