สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

อาคาร Lifestyle Building ชั้น 16 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

E-mail : thaide1998@yahoo.co.th

โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667

โทรสาร : 0-2348-7070

Facebook : Thai Association of Diabetes Educators

Line : @049lrcca