ถึงแม้ COVID-19 ทำให้เราต้องห่างกัน แต่พวกเราไม่ยอมให้ความห่วงใยต่อผู้เป็นเบาหวานน้อยลงไปค่ะ

🍎 สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายโภชนาการ งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีนำเสนอ สื่อการเรียนรู้ E-LEARNING เรื่อง Diabetes self-management education การนับคาร์โบไฮเดรต สำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1

🍊 เหมาะกับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ไว้เรียนรู้ความรู้ต่างๆ เพื่อดูแลตนเองและจัดการเบาหวานได้ดีขึ้น รวมถึงบุคลากรการแพทย์ผู้ให้ความรู้เบาหวาน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อเบาหวานหรือเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือใครๆ ฟังก็ได้ประโยชน์ค่ะ เพราะอาหารสำหรับผู้เป็นเบาหวานเป็นอาหารที่รับประทานแล้วสุขภาพดีและแข็งแรงค่ะ

🍽มีเนื้อหา 10 เรื่อง
👉Playlist กดฟังที่ link ได้เลยค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=ucZroPcx5Fw&list=PLZwf35kcT2pvRGldQyicpfEcnS4losDRR
ตอนที่ 1 การนับคาร์โบไฮเดรตกลุ่มข้าว แป้ง และผักที่มีแป้ง
ตอนที่ 2 การนับคาร์โบไฮเดรตกลุ่มผลไม้และค่าดัชนีน้ำตาล glycemic index
ตอนที่ 3 การนับคาร์โบไฮเดรตกลุ่มเครื่องดื่ม นม และการอ่านฉลากโภชนาการ
ตอนที่ 4 การนับคาร์โบไฮเดรตกลุ่มขนมหวานและเบเกอรี่
ตอนที่ 5 การนับคาร์โบไฮเดรตกลุ่มอาหารจานเดียวและอาหารฟาสต์ฟู้ด
ตอนที่ 6 กลุ่มอาหารที่ไม่นับคาร์โบไฮเดรตแอลกอฮอล์และใยอาหาร
ตอนที่ 7 การตรวจและประเมินค่าระดับน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง
ตอนที่ 8 การบริหารและฉีดยาอินซูลิน
ตอนที่ 9 การดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
ตอนที่ 10 การดูแลตนเองเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (Sick day management)

📌 กด subscribe youtube 👉 Ramathibodi Endocrine
https://www.youtube.com/channel/UCTJJH9MSg-vzYKUEPv_rfDg/featured เพื่อไม่ให้พลาด update ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเบาหวานและต่อมไร้ท่อจากรามาธิบดีค่ะ