“สำหรับผู้ที่จะมาร่วมประชุม Onsite สามารถจองที่พักโรงแรมใกล้เคียงได้ โดยแจ้งว่ามาอบรมสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” 

ติดต่อคุณโบ โทร. 085-142-2747

Update 23/11/66