เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่ (ตอนที่ 3 “อัตราการเสียชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1”เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่ )


เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้เป็นเบาหวานจะมีโรคแทรกซ้อนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนทั่วไปและเป็นที่มาของอัตราเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น มีการศึกษาติดตามผู้เป็นเบาหวานในประเทศสวีเดนที่มีอายุเฉลี่ย 36 ปีเปรียบเทียบกับคนปกติพบว่าผู้เป็นเบาหวานจะมีการเสียชีวิตมากกว่าคนปกติ 3.5 เท่าโดยเป็นการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นถึง 4.6 เท่าโดยปัจจัยสำคัญที่มีผลกับอัตราการเสียชีวิตคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานนั่นเอง ข้อมูลจากการศึกษานี้บ่งชี้ว่าหากเราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ย (A1C) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ก็จะมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่าผู้ที่คุมไม่ได้อย่างเห็นได้ชัด

จากภาพจะเห็นว่าเมื่อระดับ A1C สูงขึ้นเรื่อยๆ อัตราการเสียชีวิตจากทั้งสองสาเหตุก็สูงเพิ่มขึ้นไปด้วยเป็นเงาตามตัว เช่นหากมีระดับ A1C ตั้งแต่ 9.7% เป็นต้นไปจะเห็นว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 8.5 เท่าและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเกิน 10 เท่าเลยทีเดียว ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญและควรใช้เป็นส่วนประกอบในการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวานเพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าใจ เห็นความสำคัญของการควบคุมน้ำตาลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตให้ได้ การให้ข้อมูลในเรื่องเช่นนี้ต้องทำในเชิงบวกคือชี้ให้เห็นความสำคัญ ให้เกิดการตระหนัก และร่วมกันวางแผนการรักษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการดูแลเบาหวานร่วมกัน ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในเชิงขู่ให้กลัวหรือลงโทษเมื่อผู้เป็นเบาหวานไม่สามารถคุมน้ำตาลได้ตามที่กำหนด จากเรื่องในวันนี้เราได้เห็นว่าผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 นี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงขึ้นและในโลกความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร ตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อในประเด็นนี้ครับ