เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่ (ตอนที่ 4 “ตัวอย่างผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่”เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่ )


จากตอนที่แล้วเราทราบว่าอายุขัยของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 จะมากน้อยก็ขึ้นกับการควบคุมระดับน้ำตาลของตนเองตลอดช่วงชีวิตของตน ดังนั้นหากผู้เป็นเบาหวานสามารถดูแลตนเองโดยการควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมายและแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้อย่างเหมาะสมย่อมสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุขัยที่ยืนยาวได้ไม่ต่างจากคนปกติ เรามาลองทำความรู้จักตัวอย่างผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 กัน รายแรกที่จะนำเสนอในครั้งนี้คือ

Winsome Johnston หญิงชาวนิวซีแลนด์ที่พบว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ตั้งแต่ตอนอายุได้ 6 ขวบ เมื่อปีค.ศ. 1924 ณ ตอนนั้นแพทย์ผู้ดูแลได้บอกเธอว่าเธอจะมีอายุไม่ยืนและจะไม่สามารถมีลูกได้ เธอเริ่มรักษาด้วยการฉีดอินซูลินตั้งแต่สมัยยังเป็นหลอดฉีดยาแบบแก้วที่ต้องต้ม ใช้อินซูลินที่มาจากสัตว์และตรวจน้ำตาลจากปัสสาวะเพราะยังไม่มีเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอไปพบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอโดยไม่ขาดนัดเลยและตั้งใจดูแลตนเองอย่างเข้มงวด ปัจจุบันเธออายุ 87 ปี มีลูก 4 คน หลาน 8 คน และเหลนอีก 8 คน ยังมีสุขภาพดีและอยู่กับเบาหวานชนิดที่ 1 มานานถึง 80 ปี