หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดอบรม “หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES ครั้งที่ 1/2567” เมื่อวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลวิมุติ-เทพธารินทร์ การได้กลับมาอบรมแบบ Onsite ครั้งแรกหลังจากห่างหายไปนานหลายปี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลายวิชาชีพเป็นจำนวนมาก สร้างความตื่นตัวและตื่นเต้นแก่คณะกรรมการของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเป็นอย่างยิ่ง

ตลอดทั้ง 5 วันนี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรทุกท่านอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเจอกันนะคะ🙏

ท่านใดที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไป สามารถติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (thaide.org)
*หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES ครั้งที่ 2/2567 เป็นหลักสูตร Online ค่ะ

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Aztg4_0aqiXjC4ILyh0U3oVXBJybgO48?usp=sharing