ข่าวสารจากสมาคม

“สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (Thai Association of Diabetes Educators)” ได้รับการตอบรับให้เป็นสมาชิกของ “สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation หรือ IDF)” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวาน

โดยสมาคมได้รับการรับรองให้เป็น “Provisional Member” ของ IDF ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป